Dni Turystyki

Koordynator Dni Turystyki: kp@amu.edu.pl

dr Krzysztof Piotrowski:
tel. 61 829 6222
Goście, prelekcje:
dniturystyki@gmail.com

Ziemowit Wawrzyniak:
tel. 661146635

Marta Kardyś:
tel. 733669057

Szkoły:
kontakt.dniturystyki@gmail.com

Magdalena Langwerska:
tel.796210196

Monika Prędka:
tel. 693460475

 
 

Media:
media.dniturystyki@gmail.com

Wojciech Sokół:
tel. 660834594

Maurycy Marciniak:
tel. 730211224