Dni Turystyki

Koordynator Dni Turystyki: kp@amu.edu.pl

dr Krzysztof Piotrowski:
tel. 61 829 6222
Goście, prelekcje:
dniturystyki@gmail.com

Wojciech Sokół:
tel. 660834594

Monika Michalak:
tel. 501178489

Szkoły:
kontakt.dniturystyki@gmail.com

Katarzyna Blask:
tel. 508008276

Magdalena Langwerska:
tel.796210196

Media:
media.dniturystyki@gmail.com

Edyta Czubak