Dni Turystyki

Konkurs Dni Turystyki 2018

Regulamin konkursu fotograficznego

 1. Organizatorem konkursu są studenci organizujący XVI Festiwal Dni Turystyki (zwany dalej Festiwalem) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto wyznaczonym terminie nadeśle pracę konkursową.
 4. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 08.04.2018 o godz. 23:59. Prace nadesłane w terminie późniejszym nie podlegają ocenie.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: foto@gmail.com
 6. Każdy może nadesłać 1 prace w każdym, z dwóch tematów: „Wśród miejskich ulic” oraz „Na bezdrożach natury”.
 7. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 1600 x 1200 (2 MPx). Zdjęcia o niższej rozdzielczości nie podlegają ocenie.
 8. Przesyłający zdjęcie musi być jego autorem.
 9. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko a także zaznaczyć do jakiego tematu wysłane jest zgłoszenie i załączyć 1-2 zdaniowy opis do każdej fotografii.
 10. Nagrodzone zostaną 2 fotografie: po jednej w każdej kategorii. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia lub nagród równorzędnych.
 11. Przy ocenie brane pod uwagę będą: zgodność z tematem, technika oraz kreatywność.
 12. Przesyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocyjnych oraz ich publikację w ramach działań związanych z Festiwalem.
 13. Z pośród wszystkich prac organizatorzy Festiwalu wybiorą trzy prace do każdego z dwóch tematów. Natomiast zwycięzce wyłoni fotograf – Jarosław Tomaszewski.
 14. Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową, a wręczenie nagród odbędzie się podczas XVI Edycji Festiwalu Dni Turystyki w Auli im. prof. B. Krygowskiego (data: 17.04.2018, godz. 19:30).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.