Konkurs: Pokaz z podróży

REGULAMIN KONKURSU NA STUDENCKI POKAZ Z PODRÓŻY

1. Organizatorem konkursu są studenci organizujący XII Festiwal Dni Turystyki (zwany dalej Festiwalem) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2. Konkurs odbywa się w dniach 10 marca do 8 kwietnia 2014.

3. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto posiada status studenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i w wyznaczonym terminie nadeśle pracę konkursową.

5. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 marca 2014 (niedziela) o godz. 23:59. Prace nadesłane w terminie późniejszym nie podlegają ocenie.

6. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: [email protected]

7. Uczestnik może nadesłać jedną pracę opisującą odbytą podróż, zapisaną w formacie .pdf. Praca musi posiadać tytuł, mieścić się w limicie 1000-1500 znaków (wraz ze spacjami) oraz posiadać 4-5 zdjęć (całość w jednym pliku).

8. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko oraz rok i kierunek studiów.

9. Przesyłający oświadcza, że jest jednym z uczestników opisywanej podróży.

10. Prace będą oceniane w dwóch etapach:

a. Etap pierwszy: wybór najlepszych 3 prac spośród nadesłanych + 2 prace rezerwowe. Zwycięzcy pierwszego etapu przygotowują 20 minutową prezentację multimedialną, którą zaprezentują podczas drugiego dnia Festiwalu (8 kwietnia). Gotowa prezentacja powinna zostać przesłana do Organizatorów zgodnie z dalszymi wskazaniami przekazanymi zwycięzcą drogą mailową.

b. Etap drugi: spośród trzech wybranych prac publiczność wybiera zwycięzcę drugiego etapu w drodze głosowania podczas Festiwalu.

11. Nagrodą dla zwycięzcy drugiego etapu jest autorska, godzinna prelekcja w poznańskiej Kluboksięgarni Głośna w ramach Spotkań Podróżniczych organizowanych przez Sekcję Turystyki i Rekreacji UAM oraz nagrody rzeczowe.

12. Przesyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocyjnych oraz ich publikację w ramach działań związanych z Festiwalem.

13. Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej w pierwszym etapie drogą mailową do dnia 2 kwietnia 2014.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

/** * @package WordPress * @subpackage Adventure_Journal */ ?>