Konkurs Fotograficzny

Regulamin Konkursu Fotograficznego XV Dni Turystyki:

 1. Organizatorem konkursu są studenci organizujący XV Festiwal Dni Turystyki (zwany dalej Festiwalem) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Konkurs odbywa się w dniach od 6 marca do 26 marca 2017.
 3. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto wyznaczonym terminie nadeśle pracę konkursową.
 5. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 26 marca 2017 (niedziela) o godz. 23:59. Prace nadesłane w terminie późniejszym nie podlegają ocenie.
 6. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: dniturystyki.foto@gmail.com
 7. Każdy może nadesłać 1 prace w każdym, z dwóch tematów: „Małe i duże – wspólne podróże” oraz „Wyzwanie i przetrwanie – samotne podróżowanie”.
 8. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 1600 x 1200 (2 MPx). Zdjęcia o niższej rozdzielczości nie podlegają ocenie.
 9. Przesyłający zdjęcie musi być jego autorem.
 10. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko a także zaznaczyć do jakiego tematu wysłane jest zgłoszenie i załączyć 1-2 zdaniowy opis do każdej fotografii.
 11. Nagrodzone zostaną 2 fotografie: po jednej w każdej kategorii. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia lub nagród równorzędnych.
 12. Przy ocenie brane pod uwagę będą: zgodność z tematem, technika oraz kreatywność.
 13. Przesyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocyjnych oraz ich publikację w ramach działań związanych z Festiwalem.
 14. Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową, a wręczenie nagród odbędzie się podczas XV Edycji Festiwalu Dni Turystyki (4-5 kwietnia 2017).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

/** * @package WordPress * @subpackage Adventure_Journal */ ?>